"The world that Christian mentoring is accessible for everyone"

Savok คืออะไร

แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับจับคู่พี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ โดยสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) เป็นผู้ริเริ่มแพลตฟอร์มนี้

อ่านหลักข้อเชื่อของเราที่นี่
อ่านจุดยืนของเราต่อคริสตจักรท้องถิ่นที่นี่

เราฝันอยากจะเห็น

"โลกที่คริสเตียนทุกคนสามารถมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ"

ปรัชญาของเรา

1. ไม่มีใครควรเติบโตคนเดียว

พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เติบโตเพียงลำพัง เราต้องการชุมชนผู้เชื่อและพี่เลี้ยงในการช่วยแนะนำเราในการเติบโตฝ่ายวิญญาณแต่น่าเสียดายที่คริสเตียนหลายคนกลับไม่เคยมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษามาก่อนเลย เราจึงเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนควรจะมีโอกาสในการเจอได้กับพี่เลี้ยงที่ใช่


2. ทุกคนเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชื่อใหม่ หรือศิษบาภิบาลรุ่นเก๋า เราเชื่อว่าคุณสามารถสร้างสาวกกับคนบางประเภทได้ เช่น ผู้เชื่อใหม่อาจจะพูดคุยกับผู้สนใจได้ดีเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ยังไม่เชื่อ เป็นต้น ทุกคนจึงเหมาะจะเป็นพี่เลี้ยงกับคนบางประเภทเสมอ


3. การได้เจอพี่เลี้ยงที่ใช่ ช่วยให้เติบโตได้ดีขึ้น

แน่นอนว่า การที่คุณได้เจอพี่เลี้ยงที่ไม่เหมือนคุณ จะทำให้คุณได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ แต่เราเชื่อว่าการที่คุณได้เจอพี่เลี้ยงที่เข้าใจคุณและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่คุณสนใจ จะช่วยทำให้คุณเติบโตขึ้นได้ดีผ่านคำแนะนำที่เข้าใจความเป็นคุณจริงๆ