ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

ภารกิจของ Savok.co คือการช่วยให้คริสเตียนทุกคนเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยมีคนเดินเคียงข้าง


เราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ผู้ใช้งานได้เจอกับพี่เลี้ยงที่ดี และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วย อันเป็นพระพรสำหรับทุกฝ่าย

ผู้ใช้งานที่ไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้เว็บไซต์นี้ กรุณายกเลิกการเข้าใช้บริการ หากท่านเข้าใช้บริการต่อไปถือว่าท่านยินยอมและตกลงในข้อตกลงนี้แล้ว


1. ข้อตกลงทั่วไป

คุณตกลงที่จะใช้งานภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณเอง และคุณต้องมีอายุ 15 ปีเป็นต้นไป
 • สร้างบัญชีผู้ใช้เดียว (ของคุณเอง) และเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
 • ไม่แชร์รหัสผ่าน ไม่ให้สิทธิ์การเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณกับผู้อื่น และไม่โอนบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ใคร (โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา)
 • คุณไม่สามารถอัพโหลดไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตราย หรือทำสิ่งใดที่อาจทำให้เว็บไซต์ของเราถูกปิดใช้งาน ทำงานหนักจนเกินไป หรือทำให้การทำงานหรือลักษณะของเว็บไซต์ของเราแย่ลง
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราโดยใช้วิธีอัตโนมัติ (โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเรา) หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้
 • คุณอนุญาตให้เราใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณทำบน เว็บไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนให้คุณ
 • คุณยินยอมและตกลงให้เราสามารถระงับและ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณได้หากเราพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ หรือเราเคยปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณมาก่อนเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหรือนโยบายของเรา

เพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนของเรา

เราขอแนะนำให้คุณรายงานการกระทำที่คุณเชื่อว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือข้อตกลงและนโยบายของเรา


ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

เรามีเว็บไซต์ให้ท่านเข้าใช้ “ตามสภาพ” และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัย มั่นคง หรือปราศจากข้อผิดพลาดอยู่เสมอ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ความล่าช้า หรือความบกพร่อง เราขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าการรับประกันนั้นจะกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม เราไม่ได้ควบคุมหรือชี้แนะให้ผู้คนพูดหรือทำสิ่งใด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือการกระทำ (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) ของผู้คนหรือเนื้อหาที่ผู้คนเหล่านั้นเขียน พูด หรือกระทำโดยประการอื่นๆ (รวมทั้งเนื้อหาที่ทำให้ขุ่นเคือง ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย และเนื้อหาที่น่าสงสัยอื่นๆ)

เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดเว็บไซต์ของเราจะมีปัญหา ดังนั้น ความรับผิดของเราจึงถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกิดกับคุณ รวมทั้งความเสียหายจากผลที่ตามมา ที่พิเศษ ทางอ้อม หรือเชิงลงโทษ หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม


2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลกับเว็บไซต์ Savok.com แอบพลิเคชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราใช้เก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างการใช้บริการของเรา


2.1 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อให้ เราสามารถเลือกแสดงพี่เลี้ยงที่ตรงกับความสนใจของคุณได้ เราขออธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บ ซึ่งมีความหลากหลายและรวมถึงข้อมูลดังนี้


 • ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในขั้นตอนการลงทะเบียนและการอัพเดทข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต ชนิดของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
 • ชื่อประจำตัวบัญชีโซเชียลมีเดียและข้อมูลที่คุณแชร์กับเราผ่านโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุ้กกี้
 • ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของ VDO Call
 • การประเมินคะแนนการใช้ของผู้ใช้งาน
 • จำนวนเงินของธุรกรรมที่คุณบริจาคหรือได้รับคืนหรือกิจกรรมอื่นๆ
 • ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลอื่นในเว็บไซต์
 • สิ่งที่ผู้อื่นทำและข้อมูลที่บุคคลเหล่านั้นให้เกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นมีทั้งข้อมูลประเภทที่บ่งให้รู้ถึงตัวตนของคุณหรือเกี่ยวกับตัวตนของคุณโดยตรง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลประเภทที่ไม่ได้บ่งชี้ตัวตนของคุณหรือเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรง เช่น บราวเซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุ้กกี้ เมื่อใดก็ตามที่เราจับคู่ข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน เราจะปกป้องข้อมูลชุดน้ันเสมือนเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ข้อมูลที่ผู้ใช้งานจัดส่งให้แก่เราจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ หากข้อมูลที่ผู้ใช้งานจัดส่งให้เรามา ไม่ถูกต้อง เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานนั้นได้


  2.2 เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

  เราจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพันธกิจของพระเจ้า

 • เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้เป็นปกติ เราจึงต้องใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรายงานและให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เราทำกิจกรรมนี้ด้วยความเห็นชอบจากคุณหรือเพราะเรามีสิทธิที่จะทำได้ตามกฎหมาย
 • เพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือความวุ่นวายที่มาจากผู้ไม่หวังดีในการใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจจะสนใจ

 • 2.3 ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลของคุณ

  ในย่อหน้านี้เราสรุปส่วนสำคัญว่าใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลของคุณ

 • ชุมชน Savok.co
 • ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถมองเห็นข้อมูลบางส่วนที่คุณเปิดเผยบนแพลตฟอร์มของเรา เช่น ชื่อนามสกุล คริสตจักร เป็นต้น แต่จะไม่สามารถเห็นข้อมูลสำคัญบางอย่างได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีเราไม่ได้ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง หรือดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังใดๆ ของผู้ใช้งานฝั่งน้องเลี้ยง (แต่เราตรวจสอบฝั่งพี่เลี้ยง)

 • แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณเชื่อมต่อ
 • กับเพื่อนๆ บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น การเชิญชวนเพื่อนให้มาใช้เวลากับพี่เลี้ยงผ่าน Facebook ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมโยงบัญชี Savok.com กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ กล่าวคือ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลบางส่วนกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ คุณเข้าใจว่าการใช้งานข้อมูลนี้ เราได้รับการควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หากคุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลกับสื่อสังคมออนไลน์อื่นของคุณ กรุณาอย่าเชื่อมโยงบัญชีนั้นๆ กับ Savok.com คุณอาจตัดสินใจแชร์ข้อมูลไว้กับเราตามที่ต่างๆ เช่น กระดานข้อความ แชท หน้าประวัติส่วนตัว บล็อก โปรดทราบว่าข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เราอยากให้คุณใช้ความระมัดระวังเวลาเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเองผ่านแพลตฟอร์มของเรา

 • หน่วยงานพันธกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ ที่สังกัดอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโปรแตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.)
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรภายนอกต่างๆ ที่สังกัดอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโปรแตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.) เพื่อวัตถุประสงค์ทางพันธกิจคริสเตียน ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือทำการตลาด

 • ผู้จัดหา ผู้รับจ้างช่วง และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา(“ผู้ให้บริการ”)
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลต่อผู้ให้บริการของเรา พวกเขาทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแทนเรา เราจะทำสัญญากับผู้ให้บริการ ซึ่งสัญญาดังกล่าวห้ามไม่ให้พวกเขาแชร์ข้อมูลของคุณ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

 • ภาระผูกพันทางกฎหมายและด้านบริหารจัดการ

 • เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นหรือเท่าที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นภาระผูกพันทางกฎหมายหรือผลประโยชน์ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • การป้องกันการฉ้อโกง
 • เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของเรา ของผู้ใช้ของเรา หรือของผู้อื่น

 • เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย
 • หากได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่น ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล (ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายภายนอกประเทศที่คุณอยู่) เราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายหรือแก้ต่างเมื่อมีคำร้องทางกฎหมายเกิดขึ้น

 • การขายหรือรวมบริษัทของเรา
 • เป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด แต่เราอาจใช้/เปิดเผย/โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก หากเราหรือบริษัทในเครือของบริษัทของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างใหม่ขององค์กร (เช่น การขาย การรวมกิจการ หรือการโอนถ่ายสินทรัพย์อื่นๆ รวมถึงการฟ้องล้มละลายหรือการดำเนินคดีในลักษณะเดียวกัน)


  2.4 ทางเลือกด้านความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ โดยเข้าสู่ระบบและปรับแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข อัปเดต ระงับ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้เรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบ และแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณได้เองโดยตรง โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลบางอย่างการก่อนหน้าคำขอให้มีการจัดการข้อมูล เพราะอาจมีข้อมูลค้างในฐานข้อมูลของเราและระเบียนข้อมูลอื่น แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่นำมาผูกกับตัวตนของคุณอีกต่อไป


  2.5 การเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัย

  เรามีมาตรการและบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Savok.co ให้ปลอดภัยจากการสูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือการทำลายข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อาจไม่สามารถรับประกันได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าข้อมูลของคุณไม่ได้รับความปลอดภัยอีกต่อไป กรุณาแจ้งปัญหานั้นให้เราทราบในทันที โดยการติดต่อทีมงาน โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่ได้รับอนุญาต


  3. นโยบายคุกกี้ (cookies)

  เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็ปไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้
 • จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอบพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
 • โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแอบพลิเคชันสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น


  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะประกาศนโยบายบนแพลตฟอร์มของเรา เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะส่งคำถาม ข้อกังวล หรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรา