น้องเลี้ยง
ต้องการคุณทำไมคุณควรเป็นพี่เลี้ยงบน Savok

สร้างสาวก

มาร่วมกันทำมหาบัญชา
ของพระเยซูให้สำเร็จ
ด้วยการสอนน้องเลี้ยง

พัฒนาตนเอง

เรามีระบบอบรม E-learning
เพื่อพัฒนาคุณให้เป็นพี่เลี้ยง
ที่มีคุณภาพมากขึ้น

รับค่าตอบแทน

เพื่อขอบคุณที่คุณสละเวลามาฟรีๆ
เราจะหาทางจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ
[ยังไม่เริ่ม]