ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้คริสเตียนจำนวนมากเติบโต

สนับสนุน Savok ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ภารกิจของ savok คือการช่วยให้คริสเตียนทุกคนสามารถมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ดี เบื้องหลังความตั้งใจดีมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เรารับผิดชอบอยู่
เรามีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและทีมงาน ประมาณเดือนละ 50,000 บาท

เงินถวายของคุณจะช่วยให้น้องอีกจำนวนมากได้เจอพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ

โอนเงินผ่านธนาคาร

111-499601-8
นายสิทธวีร์ ธีรกุลชน

ตัดบัตรเครดิต