ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้คริสเตียนจำนวนมากเติบโต

สนับสนุน Savok ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ภารกิจของ savok คือช่วยให้คริสเตียนทุกคนเติบโตฝ่ายวิญญาณ โดยไม่ต้องเสียเงิน
อย่างไรก็ดี เบื้องหลังความตั้งใจดีมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เรารับผิดชอบอยู่ เรามีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและพนักงาน
เต็มเวลาที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ประมาณเดือนละ 200,000 บาท